porady prawne - prawo cywilne

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

Obrona przed egzekucją prowadzoną w oparciu o niedoręczony dłużnikowi nakaz zapłaty

Joanna Kopala-Rosół wrzesień 06, 2016

W praktyce nierzadko zdarzają się sytuacje, że dłużnik o zakończonym przeciwko niemu postępowaniu w sprawie cywilnej o zapłatę dowiaduje się dopiero po wszczęciu egzekucji komorniczej (zazwyczaj wiąże się to z zajęciem środków na rachunku bankowym bądź części wynagrodzenia). Przyczyna takiego stanu rzeczy może tkwić w podaniu przez wierzyciela w sprawie sądowej, w której doszło do wydania orzeczenia stanowiącego podstawę egzekucji (najczęściej dotyczy to nakazów zapłaty), nieprawidłowego adresu dłużnika.

Czytaj dalej