zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • rozwód, separacja

 • unieważnienie małżeństwa

 • podział majątku wspólnego

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej

 • alimenty

 • ustalenie pochodzenia dziecka

 • zaprzeczenie pochodzenia dziecka

 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej (powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie zarządzeń opiekuńczych)

 • przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia

 • ubezwłasnowolnienie

 • sprawy z zakresu opieki/kurateli

 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej