porady prawne - prawo rodzinne i opiekuńcze

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

Ustrój wspólności majątkowej a odpowiedzialność małżonków za długi

Joanna Kopala-Rosół wrzesień 06, 2016

Kwestia odpowiedzialność za długi współmałżonka uzależniona jest od ustroju majątkowego istniejącego między małżonkami. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa (ustawowa). W ramach tego ustroju małżonkowie mogą swobodnie dysponować swoimi majątkami osobistymi (tj. zgromadzonymi przed zawarciem małżeństwa oraz niektórymi składnikami nabytymi w czasie jego trwania, pochodzącymi z określonych ustawą źródeł, np. darowizn czy spadków)

Czytaj dalej