porady prawne - prawo geologiczne i górnicze

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Żory

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych

Joanna Kopala-Rosół wrzesień 06, 2016

Eksploatacja złóż węgla kamiennego i innych kopalin, prowadzona nawet zgodnie z obowiązującymi przepisami, może skutkować powstaniem tzw. szkód górniczych. Właściciel nieruchomości nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jednak w przypadku wystąpienia szkody ma możliwość dochodzenia odszkodowania lub przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotowe zagadnienie są ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz Kodeks Cywilny

Czytaj dalej