zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • przywrócenie do pracy

 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne

 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

 • dochodzenie wynagrodzenia i innych należności

 • renta wyrównawcza

 • sprostowanie świadectwa pracy

 • roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • ustalenie wypadku przy pracy / sprostowanie protokołu powypadkowego

 • roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu

 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytury, renty, zasiłki