Adwokat Joanna Kopala-Rosół, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

Adwokat Joanna Kopala-Rosół

Joanna Kopala-Rosół – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia prawnicze ukończyła w 2011r. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej 
w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w trakcie trwania aplikacji w jednej 
z jastrzębskich kancelarii adwokackich, a także doraźnie współpracując z innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi. W ramach wykonywanych obowiązków uczestniczyła w wielu procesach sądowych oraz postępowaniach przed organami ścigania, zajmowała się sporządzeniem pism procesowych, umów i opinii prawnych. Poprzednio przez okres 5 lat pracowała w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki czemu zdobyła cenne doświadczenie i przygotowanie praktyczne, przydatne do wykonywania zawodu adwokata. Od sierpnia 2015r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Obszarem swych zainteresowań objęła w szczególności prawo cywilne oraz prawo rodzinne, które wyznaczają zakres jej specjalizacji zawodowej.

Od stycznia 2016r. aktywnie uczestniczy w programie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc bezpłatne usługi doradcze na rzecz mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic.

adwokat jastrzębie