Adwokat Joanna Kopala-Rosół, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

polityka prywatności

Zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu adwokatkopala.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Kopala-Rosół z siedzibą przy ul. 1 Maja 29, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-214-59-21 (dalej "ADWOKAT KOPALA") informuje, że jest Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem adwokatkopala.pl (dalej "Serwis"). Ochrona danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez ADWOKAT KOPALA:

  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez ADWOKAT KOPALA oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika Serwisu, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wykonania ciążących na ADWOKAT KOPALA obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. prawnie uzasadniony interes ADWOKAT KOPALA, polegający na przetwarzaniu danych w celu kontaktu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informujemy, że na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody mamy prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych (marketingowych) dotyczących na przykład aktualnych nowości czy promocji oferowanych usług.

Powierzenie przetwarzania danych:

Informujemy, że powierzamy przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.Informujemy, że odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być: biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, podmiot zapewniający hosting ADWOKAT KOPALA, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (sąd, prokuratura, policja).

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  2. żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Mamy obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt przez dedykowaną skrzynkę kontakt@adwokatkopala.pl lub korespondencyjnie na adres główny ADWOKAT KOPALA.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.