zagadnienia prawa karnego i karnego wykonawczego

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym

 • obrona w postępowaniu sądowym

 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego w procesie karnym

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia

 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • wyrok łączny

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

 • warunkowe zawieszenie wykonania kary

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie