Adwokat Joanna Kopala-Rosół, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

porady prawne - aktualnosci

PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI

Resort sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji osób uprawnionych do alimentacji. Mowa o alimentach natychmiastowych stanowiących minimalne wsparcie finansowe dla dziecka, które rodzic mógłby uzyskać w krótkim czasie w oparciu o uproszczoną procedurę.

Wysokość alimentów natychmiastowych byłaby ustalana przy zastosowaniu ogłaszanej co roku kwoty przeliczeniowej, zależnej m.in. od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto i współczynnika dzielności. Na dzień dzisiejszy takie alimenty wyniosłyby 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci i 1140 zł na troje.

Planowane zmiany zmierzają w kierunku uproszczenia formalności przy ubieganiu się o natychmiastowe alimenty. Pozew będzie można złożyć na gotowym, łatwym do wypełnienia formularzu dostępnym w Internecie. Rodzic, którego nie satysfakcjonuje wysokość alimentów ustalonych przez ustawodawcę, będzie mógł dochodzić tych świadczeń na dotychczasowych zasadach.

Projekt przewiduje także, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka będzie automatycznie wygasał po ukończeniu przez niego 25 roku życia. Aktualnie o uchylenie alimentów trzeba wystąpić do sądu.