Adwokat Joanna Kopala-Rosół, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

polityka prywatności

Zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu adwokatkopala.pl

Serwis działający pod adresem adwokatkopala.pl jest własnością firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Kopala-Rosół z siedzibą przy ul. 1 Maja 29, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-214-59-21. Przedstawiona w ramach serwisu oferta usługowo-produktowa nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. W trakcie korzystania z serwisu adwokatkopala.pl zbieramy i wykorzystujemy dane użytkowników tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Kopala-Rosół w zakresie koniecznym do realizacji zapytań usługowych oraz produktowych, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i klientów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Kopala-Rosół.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między serwisami internetowymi firmy. Wyłączenie przez użytkownika w przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z naszych serwisów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie mają one jednak wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom postronnym danych personalnych czy adresowych użytkowników.

Powyższe informacje stanowią realizację postanowień art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).